Kako će se vaša nova tržišta razvijati?
Naš je posao znati to.
O NAMA  |   PARTNERI U BIH  |   Proizvodi  |   USLUGE  |  
Procjena tržišta
Naše usluge uključuju:
  • Analizu tržišta za odabrane proizvode i/ili terapijska područja
  • Procjenu prodajnog potencijala
  • Identifikovanje mogućnosti za saradnju i dobijanje dozvola za lijek
  • Provođenje studija isplativosti
  • Utvrđivanje poslovnih planova za cijelu regiju
  • Izvještavanje u vezi sa uslovima tržišta i zdravstvenom zaštitom