EWOPHARMA – YOUR ENTRY TO CEE
PHARMA MARKETS

Ewopharma was founded in 1959, so we draw on decades of knowledge and experience in the healthcare industry to provide our partner companies with access to the pharmaceutical markets in Central Eastern Europe (CEE) and Switzerland. Our tailor-made medical marketing helps firms in the pharma sector to expand their operations on an international level with a local partner at their side – bringing their healthcare products to a wider audience.

READ MORE

 

EWOPHARMA – VAŠ ULAZAK NA FARMACEUTSKA TRŽIŠTA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

U kompaniji Ewopharma, osnovanoj 1959. godine, oslanjamo se na decenije stečenog znanja i iskustva u industriji zdravstvene zaštite kako bismo obezbijedili našim partnerskim kompanijama pristup farmaceutskim tržištima u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) i Švicarskoj. Naš medicinski marketing skrojen je prema mjeri svake pojedinačne kompanije u farmaceutskoj industriji kako bi proširile svoje poslovanje na međunarodnom tržištu uz podršku lokalnog poslovnog partnera – i približile svoje proizvode za zdravstvenu zaštitu širem krugu korisnika.

OPŠIRNIJE

NAŠ PORTFOLIO

 

Uvodimo farmaceutike i OTC proizvode na naša ciljna tržišta i omogućavamo našim partnerima da pomognu drugima.

 

PARTNERI I BRENDOVI

 

Ponosni smo što u farmaceutskoj industriji razvijamo dugoročna partnerstva sa proizvođačima inovativnih proizvoda. Cijenimo dugoročnu saradnju od koje sve strane imaju koristi.

 

TERITORIJA